Karta polaka

Kartę Polaka wydaje się obywatelowi polskiemu, który posiada obywatelstwo polskie i zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Karta Polaka jest przyznawana przez Marszałka Województwa Podlaskiego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Karta Polaka nie jest dowodem osobistym i nie może być używana w Polsce jako taki dokument. Może jednak służyć do potwierdzania obywatelstwa polskiego. Osobie legitymującej się tym dokumentem przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka. Karta Polaka jest wydawana osobom, które potwierdzą swoje polskie pochodzenie lub bezpośrednie pochodzenie od obywateli polskich.

Ustawa gwarantuje posiadaczowi Karty Polaka następujące uprawnienia:

  • prawo do pracy w Polsce;
  • prawo do uzyskania wykształcenia w Polsce;
  • prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w nagłych przypadkach;
  • prawo do pomocy konsularnej;
  • prawo do pierwszeństwa w ubieganiu się o pomoc finansową, w szczególności w uzyskaniu kredytu.

Może być ona wykorzystywana jako dokument pomagający w podróży na terenie Polski. Posiadacz tej karty otrzymuje 37% zniżki na bilety kolejowe podczas podróży po Polsce (na wszystkie pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe). Ponadto, bezpłatny wstęp do wybranych muzeów w Polsce (m.in. Muzeum Narodowe, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Zoologiczne i inne), a także bezpłatny wstęp na koncerty i inne imprezy kulturalne organizowane przez państwowe agencje.

Karta Polaka może być również wykorzystywana do celów identyfikacyjnych w instytucjach państwowych (np. komisariatach policji, sądach). Istnieje również możliwość specjalnego traktowania przy ubieganiu się o pomoc finansową wspierającą Polaków za granicą.