Upadłość konsumencka – czym jest?

W życiu każdego człowieka przychodzą takie chwile, kiedy nie może sprostać swoim finansowym zobowiązaniom. Jednym z powodów, dla którego może to się stać, jest utrata pracy lub też niespodziewane wydatki, które pojawiły się w naszym życiu. W takich sytuacjach warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą nam rozwiązać nasze problemy finansowe. Takim profesjonalistą jest radca prawny specjalizujący się w upadłości konsumenckiej. Czym ona jest i w jaki sposób może nam pomóc?

Upadłość konsumencka a długi

Upadłość konsumencka to procedura sądowa, która ma na celu umożliwienie dłużnikowi oddłużenia się poprzez umorzenie części lub całości jego długów. Aby skorzystać z tego typu procedury, należy zgromadzić odpowiednie dokumenty i złożyć je w sądzie. Następnie sąd prowadzi postępowanie, w trakcie którego bada sytuację majątkową dłużnika oraz jego wiarygodność. Jeśli sąd uznaje, że dłużnik spełnia odpowiednie warunki, to ogłasza upadłość i umarza mu część lub całość długów.

Jakie są warunki do ogłoszenia upadłości?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, musimy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musimy być obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po drugie, nie możemy być w trakcie innego postępowania upadłościowego.

Sprawdź upadłość konsumencka Warszawa