Analiza statystyczna – zastosowanie w pracach naukowych

Z pracami naukowymi mają do czynienia nie tylko osoby, które są pracownikami naukowymi. Prace naukowe pisze każda osoba, która kończy studia i chce uzyskać określony tytuł. W zależności od tego, jakie kierunek się kończy, inaczej może wyglądać pisanie takiej pracy. Nie w każdej pracy wieńczącej naukę na studiach musi pojawić się analiza statystyczna. Takich nie spotkamy na pewno w pracach osób, które kończą polonistykę, czy piszą pracę zapewniającą im tytuł magistra filologii angielskiej.

Jednak jest wiele takich dziedzin nauki, gdzie analiza statystyczna w pracy naukowej musi się pojawić. Lub jest konieczna w większości przypadków. Analizy statystyczne mogą pojawiać się w pracach z ekonomii. Mogą pojawić się też w pracach poświęconych zagadnieniom społecznym i pedagogicznym. Nawet w przypadku prac z zakresu administracji może mieć to miejsce.