Jak działa pulsoksymetr w zegarku?

Pulsoksymetria jest techniką używaną do pomiaru nasycenia tlenem hemoglobiny we krwi tętniczej i jest czymś, co OSHA wymaga od wielu pracodawców. Ale co to dokładnie oznacza?

Dwa główne czynniki związane ze zdolnością krwi do przenoszenia tlenu to ilość rozpuszczonego w niej tlenu i ilość hemoglobiny. Każdy z tych czynników jest powiązany (im więcej masz hemoglobiny, tym więcej tlenu może zatrzymać Twoja krew), co oznacza, że jeśli jeden z nich jest znany, drugi może być obliczony. W rzeczywistości pulsoksymetry opierają się na tej zasadzie.

Źródło światła (zazwyczaj dioda LED) świeci przez palec lub płatek ucha pacjenta. Część tego światła jest pochłaniana przez krew w palcu lub płatku ucha, a część rozprasza się do czujnika fotodiodowego po drugiej stronie. Ilość światła, które rozprasza się, zależy od tego, ile światła zostało pochłonięte przez krew – im więcej światła zostanie pochłonięte, tym mniej się rozprasza. W każdym momencie pewna ilość światła jest rozpraszana z powrotem z fotodiody do małego fotodetektora wewnątrz zegarka. Ta ilość światła będzie się zmieniać w czasie, ponieważ mniej lub więcej światła jest pochłaniane przez zegarek. Wejdź również na stronę http://industrialy.pl/